Khamis, 3 September 2015

TIPS PROMOSI MENGGUNAKAN RISALAH


Teks: Norhayati Mohd Nooh

Saya ingin berkongsi dengan anda mengenai cara pengiklanan yang dapat  memperkenalkan produk anda kepada umum. Antaranya ialah risalah. Risalah merupakan salah satu kaedah promosi yang lazim digunakan oleh para peniaga. Kaedah promosi sebegini dapat dilakukan oleh peniaga kecil yang mempunyai modal promosi yang terhad.  Bagi saya kaedah  ini langkah permulaan jika ingin mencuba bisnes secara offline.

Berikut merupakan tips-tips untuk memaksimakan promosi menggunakan risalah.

1.Risalah haruslah menarik

Perkara ini penting kerana waktu yang digunakan untuk membaca risalah adalah singkat. Ini menyebabkan betapa pentingnya pilihan warna yang menarik, susun atur, dan yang terutama sekali, jenis tawaran yang diberi serta ganjaran bagi siapa yang segera mengambil tindakan.

2.Tetapkan sasaran pasaran anda

Meskipun kos pembuatan risalah dikira murah jika dibandingkan dengan media promosi yang lain, namun jika tidak mengena dengan sasarannya akan mengakibatkan pembaziran. Sebelum anda mengedarkan risalah kepada orang ramai, pastikan bahawa anda mempunyai senarai sasaran pasaran, serta ciri-cirinya.

3.Edarkan ke sasaran pasaran yang tepat

Edarkan risalah kepada pasaran yang betul, contohnya, sewaktu seminar dan pameran. Risalah juga boleh diedarkan di kawasan perumahan, sesuai dengan sasaran pasaran anda. Lampirkan dalam surat khabar juga merupakan cara yang berkesan.

4.Selalu uji dan ukur 

Ini merupakan satu perkara penting untuk memastikan keberkesanan penyebaran risalah anda. Selalu uji sebelum mengedarkan risalah secara besar-besaran, baik dari segi menguji bahan risalah, sasaran pasaran dan kaedah pengedaran. Cara menguji cukup mudah, minta beberapa orang sebagai sasaran pasaran anda untuk melihat dan memberi maklum balas terhadap risalah yang anda reka. Jika mereka tertarik dengan risalah yang anda buat, dan tergerak melakukan pembelian saat itu juga, maka anda sudah bersedia untuk mengedarkannya secara besar-besaran. Setelah pengedaran dibuat, selalu pertingkatkan keberkesanan pengedaran risalah anda. Jika ada yang kekurangan, maka pembetulan perlu dibuat supaya kesalahan yang sama tidak diulangi.


------

Semoga maklumat ini dapat membantu anda mempromosikan produk. InsyaAllah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan